Изграждане на вашата къща

Какво трябва да знаем при строежа на една къща?

Различните части на къщата (под, стени, отвори, покрив, стълби) имат различни функции и съответно необходимост да бъдат съобразени с различни фактори.

Сградата

Макар и съвременното строителство и възможности на материалите и технологиите да предлагат разнообразни архитектурни решения за вашата сграда, всяка такава включва в конструкцията си няколко основополагащи елемента:

1) Фундамент

Фундаментът е необходим за равномерното разпределяне на масата на сградата върху почвата с цел да не се получават повреди по структурата на сградата вследствие слягане. Затова е важно фундаментите да се изграждат върху добра, солидна основа.

За направата на стабилен фундамент ви препоръчваме да използвате бетон с якост на натиск минимум C20/25.

2) Цокъл

Цокълът обикновено се изгражда точно над нивото на земята веднага след фундамента. Той повдига пода на сградата над нивото на земята и предотвратява проникването на повърхностна вода в нея.

3) Хидроизолация

Влагата намалява здравината на стените на една сграда и създава нездравословни условия на живот. Също така влияе на боята и шпакловката и повишава цената за поддръжка. Срещу тези влияния си има решение:

Хидроизолацията е слой от хидроизолационен материал – асфалт или водоизолиращ цимент, над който се изграждат самите стени.

Хидроизолационният слой спира проникването на повърхностна вода в стените.

Такъв слой не се изисква в случаите, когато се изгражда цокълна греда от бетон, защото тя самата действа като изолация срещу водата.

4) Цокълна греда

Цокълната греда се изгражда в зависимост от структурата на сградата характеристиките на почвата. Тя предоставя допълнителна стабилност по отношение на слягането на сградите и при евентуално земетресение. За устойчива цокълна греда препоръчваме да използвате бетон с клас по якост C25/30.

5) Под

Важно от гледна точка на настилките на всеки етаж, е да се погрижите земята отдолу да е добре уплътнена. Самите те могат да бъдат изпълнени с различни материали, но условието да са положени върху добре уплътнен под, важи за всички тях.

Подовата настилка се полага, за да се предотврати проникване на влага и да се осигури равна платформа, която да поддържаме чиста.

6) Стени

Стените са вертикални елементи, върху които се изгражда следващ етаж или покрив. Те могат да бъдат изпълнени с различни материали като бетон, тухли, камъни, бетонови блокове. Ако стените са много дълги, желателно е да се изградят и колони, за да носят тежестта на горния етаж или покрив.

7) Колони

Колоните са носещ елемент от структурата на сградата. Подобно на костите в тялото, те подържат сградата стабилна и поемат тежестта ѝ равномерно.

За колони препоръчваме бетон клас C25/30.

8) Плоча

Когато сградата е на повече от един етаж, е необходимо да се направи плоча от бетон за всеки следващ етаж, като между всеки етаж и плочата предварително се изграждат стени и колони от бетон. За направата на плоча от бетон е необходимо да осигурите подпори и плътно подредени кофражни платна. След изливането на плочата е необходимо на изчакате минимум 14 дни (в зависимост от климатичните условия), преди да премахнете подпорите и да отстраните кофража.

Препоръчваме за направата на плоча бетон клас C20/25.

9) Отвори

Отворите в една сграда обикновено са врати, прозорци и вентилационни. Вратите осигуряват достъп, а прозорците – светлина и вентилация.

Щурцовете се изграждат над отворите. Обикновено това е бетонова греда.

Первазът е част от стената разположена точно под прозореца.

Трегерите се изграждат за да носят стените над отворите.

При земетръсни зони се изгражда непрекъсната трегерна греда опасваща всички стени.

10) Стълби

Стълбите са последователност от стъпала и се използват за изкачване и слизане между етажите. Стълбите могат да бъдат вътрешни или външни в зависимост от предпочитанията на клиента. Те могат да бъдат изградени от дърво, метал или от бетон и различни по форма и дизайн. Най-често стълбите биват изграждани от бетон с междинна площадка. Покритието на стълбите трябва да предотвратява подхлъзването, а височината и дължината както и наклона да позволяват нормалното придвижване без риск от спване и падане.

Пространството от сградата, в която са разположени стълбите се нарича стълбище.

За направата на стълбище ви препоръчваме бетон с клас по якост C20/25, който е с по-голяма гъстота, за да не се свлече при полагането под наклон.

11) Покрив

Покривът осигурява защита на сградата и хората живеещи в нея. Покривът е разположен върху стените и от тази гледна точка изисква подходящо укрепване, за да се предотврати унищожаването му от вятър или друго механично влияние. Покривът може да бъде с различна форма, но винаги е или равен, или под наклон. Покривът обикновено се прави от керемиди, тигли, битум и др.

12) Повърхности

Външните завършващи слоеве защитават сградата от влиянието на природните фактори.

Вътрешните завършващи слоеве са пластове, положени върху грубия строеж за придаване на дълготрайност и естетика.

Изборът на завършващ слой е изцяло според предпочитанията на собственика, но условието да бъде качествен продукт е непроменливо.

Filters Sort results
Reset Apply
Продукт
Цена
Количество
Добави в количката
120.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
126.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
128.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
132.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
132.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
134.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
138.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
138.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
144.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
144.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
146.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
150.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
156.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
1 2