Бетонът не е само якост

Избор на бетон

При направата на бетон се използват инертни материали, цимент, химическа добавка и вода. От пропорциите на тези елементи се определят редица характеристики, като за повечето хора на първо място са якостта на натиск, обработваемостта и естетиката.

Не трябва да забравяме, че бетонът е изложен на редица влияния. Такива са промяната на температурата на околната среда през различните сезони, както и химически и други вредни елементи, които водят до влошаване и съкращаване на експлоатационния живот на бетона.

Именно затова е много важно, при избора на бетон за вашия строителен обект, да вземете предвид и условията, при които ще се експлоатира той.

Съществуват няколко важни показателя:
Водоплътност Cw

Водоплътността е устойчивостта на бетоновата структура на проникване на вода. Водоплътността на бетона се определя посредством водонепромокаемост (капилярна порьозност) на хидратиралия цимент. При определянето на този показател пробно тяло от бетон се изпитва с вода под налягане 5 бара и се измерва след 72 часа на каква максимална дълбочина е проникнала тя. Колкото по-висок е класът бетон, толкова по-висок е и класът на водоплътност.

Мразоустойчивост XF

Вреди по бетоновите структури в резултат на измръзване могат обикновено да се очакват, когато те са с нисък клас по водоплътност (тоест прониква вода) и са изложени на циклично замръзяване и размразяване. Бетонът се поврежда поради цикличното замръзване и размръзване на водата, абсорбирана поради капилярното засмукване. В следствие на нарастване на обема на водата (лед), във външните слоеве на бетона се наблюдават щети. Важно е да се избере бетон с якост на натиск минимум  C30/37 или по-висок, за да нямате проблеми с този показател.

Химическа устойчивост XA

Бетонът може да бъде атакуван от замърсявания във водата, почвата или от газове (въздух). Опасности съществуват и при експлоатацията (резервоари, индустриални настилки, пречиствателни станции и др.). Повърхностната и подземната вода, вредни замърсявания в почвите, растителни и животински субстанции, също могат да атакуват бетона химически.

Химическата атака се дели на два типа:

  • разтваряне – причинено от киселини, соли, основи, масла и смазочни вещества и др.;
  • набъбване/раздробяване – причинено основно от действието на водоразтворими сулфати.

Бетон с клас по якост C35/45 или по-висок е подходящ за предотвратяване на тези рискове. При много агресивни киселини е желатено бетоновата структура да се импрегнира допълнително със специално покритие от полимер или смола.

Повече информация по темата може да намерите в нашата брошура.

Ако имате въпроси при избора на точния клас бетон, ние сме на ваше разположение на тел: + 359 885 25 00 20.

Filters Sort results
Reset Apply
Продукт
Цена
Количество
Добави в количката
120.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
126.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
128.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
132.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
132.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
134.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
138.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
138.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
144.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
144.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
146.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
150.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
156.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
1 2