Как да изчислим необходимото количество бетон

Въпрос на сметки.

Изчисляванетето на необходимото количество бетон за вашия проект може да направите с помощта на онлайн калкулатор като този в нашия онлайн магазин.

Ако все пак решите да се доверите изцяло на себе си, основните ви познания по геометрия от училище са напълно достатъчни. За да изчислите обема на бетона за всяка конфигурация от кофражни форми, трябва да можете да изчислявате обема на призми и цилиндри. Най-често се налага полагане на бетон за фундаменти, стени, колони и греди.

Гредите и стените могат да бъдат с квадратно или с правоъгълно сечение. Колоните са с правоъгълно или, в по-редки случаи, с цилиндрично сечение. А фундаментите обединяват гореспоменатите. Дори при сложни фундаменти и плочи най-точното определяне на обема ще направите, като мислено разделите площта на прости геометрични фигури – квадрати, правоъгълници, триъгълници или състав от същите.

Основни формули.

Основни формули за изчисляване на обем на пространствени геометрични фигури:

  1. Куб – A x B x C

Среща се рядко в строителството.

  1. Паралелепипед/правоъгълна призма – A x B x C 

Най-често срещаната разновидност на бетонови елементи в строителството – стени, колони, греди, фундаменти и др.

  1. Цилиндър – π х r2 x h. π х r2 е площта на сечението на цилиндъра, r e радиусът (половината диаметър), а h – дължината на цилиндъра.

В по-редки случаи в жилищното строителство се срещат цилиндрични колони.

Най-лесният подход е да се изчислят площите на съответните фигури, за които предстои полагане на бетон, и да се умножат по съответната дебелина. При голяма част от строителните проекти стените и плочите имат еднаква дебелина. Същото, до голяма степен, се отнася и за колоните и гредите, но ви препоръчваме да сравнявате размерите им с проекта.

Нашите препоръки.

Преди да поръчате количеството бетон, което сте изчислили като необходимо, обърнете внимание на следните препоръки:

  • При полагане на бетон върху терена (чакъл или земна основа) трябва да се предвиди неравността му, въпреки евентуално подравняване и валиране. Най-често срещано е при изграждане на фундаменти, огради и алеи (настилки).
  • Ако се налага полагане на бетон с автобетон помпа, трябва да се има предвид, че остава количество бетон, което не може да бъде използвано докрай – това е количеството, което остава по стените на тръбопровода и приемния кош на помпата. Препоръчително е да поръчате 0,3 м3 в повече.
  • Последно, но не по важност – изчисленията трябва да се правят в една и съща мерна единица. Например, ако стените са с дебелина 20 см, то при изчисленията трябва да я представите като 0,2 м. Умножението на всички множители трябва да е в метри, за да може крайният резултат да бъде коректно изчислен и да бъде в кубични метри.

При изчисляване на необходимото ви количество, винаги може да се свържете с нас на телефон +359 885 25 00 20.

 

Filters Sort results
Reset Apply
Продукти
128.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
Купи сега
134.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
Купи сега
1 2