Компоненти на бетона

Цимент. Инертни материали. Вода. Химически добавки.

 

 

 

Цимент

Циментът е „лепилото“, което държи бетона. Той е хидравлично свързващо вещество, което свързва и придава якост посредством химическа реакция с водата (хидратация).

Обикновенният Портланд цимент се произвежда чрез изпичане на варовик и глина при температура 1450 °C, смилане на така получения „клинкер“ и смесването му с гипс за да се контролира свързването. Съвременните „смесени цименти“ съдържат минерални компоненти, които са нехидравлични или латентни.

 

Инертни материали

Инертните материали са скелетът на бетона. Естествени пясък и чакъл, както и трошени фракции се използват най-често. Напоследък се използват частично и алтернативни инертни материали, например строителни отпадъци (рециклиран бетон и камък), индустриални и обществени отпадъци (шлаки, стъкла и др.). Инертните материали трябва да са съставени от частици, които са плътни, чисти, с добра форма и зърнометрия и не- реактивни. Делителната линия между фините и едрите добавъчни материали е 4 мм. Когато едрината на зърното е < 4 мм, сместа се води замазка, а когато е >4 мм – бетонова смес.

 

Вода

Водата е причината за обработваемостта на бетона. Комбинацията от вода и свързващо вещество формира циментова паста чрез процеса хидратация. Циментовата паста слепва инертните материали заедно, напълва порите и спомага за свободното изтичане на бетона. Колкото по-ниско е съотношението вода – цимент, толкова по-здрав и издръжлив е бетона, докато обратното води до по свободно течащ и лек бетон, но по-ниска здравина и дълкготрайност.

 

Химически добавки

Химическите добавки разширяват гамата на приложения на бетоните. Те са в твърдо или течно състояние и се добавят до 5% от масата на цимента. Модифицират поведението на бетона в течно или твърдо състояние. Добавките намаляват негативното влияние на инертни материали с лошо качество и спомагат за бетониране при неблагоприятни климатични условия. Могат да се използват за оптимизация на разходите за суровини.

Добавките се делят на неколко вида:

  • Водонамаляващи, Пластификатори, Суперпластификатори
  • Модификатори на свързването (Забавители и Усорители)
  • Въздуховъвличащи
  • Други: Пигменти, фибри, редуктори на свиването, набъбващи агенти, вътрешни ускорители на свързването, инхибитори на корозията на стоманата, инхибитори на алкало-силициевата реакция.

 

Filters Sort results
Reset Apply
Продукт
Цена
Количество
Добави в количката
120.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
126.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
128.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
132.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
132.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
134.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
138.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
138.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
140.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
144.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
144.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
146.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
150.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
156.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
1 2