Въздействие на околната среда върху бетона – класове

Влиянието на средата е изключително важно

Бетонът е най-употребяваният строителен материал в света. При използването му винаги трябва да се има предвид какво е влиянието на околната среда там, където ще бъде положен. Въздействието на околната среда се нарича „клас по въздействие“. Класовете по въздействие се означават като комбинация от букви и цифри и се добавят към основните означения на бетона.

 

 

Тъй като много често околната среда влияе по повече от един начина върху бетона, казваме, че бетонът може да бъде под влияние на повече от един клас на въздействие на околната среда. Например различни повърхности на определен структурен компонент, създаден от бетон, могат да бъдат под влияние на различни въздействия от околната среда. Затова, в зависимост от условията на мястото на бетониране и експлоатацията на бетона, се подбират различни класове въздействие на околната среда. А в случай на по-сложно химическо въздействие се извършват допълнителни изпитвания за агресивността на химикалите, химически замърсени подпочвени води и др.*

Класове на въздействие
 1. Без риск от корозия X0

За бетони без армировка или бетони с армировка в много суха среда. Бетони във вътрешността на сгради с много ниска влажност на въздуха.

 1. Корозия от карбонизация

Армиран бетон, изложен на въздух и влага.

 • XC1 – сухо или перманентно влажно: бетон във вътрешността на сгради с ниска влажност на въздуха; бетон, потопен постоянно под вода.
 • XC2 – влажно, рядко сухо: бетонови повърхности, които са обект на дълъг период на контакт с вода.
 • XC3 – средна влажност: бетон във вътрешността на сгради с умерена или висока влажност на въздуха, външен бетон, предпазен от дъжд.
 • XC4 – циклично намокряне и изсушаване: бетон в контакт с водата, но не в клас по въздействие XC2.

 

 1. Корозия от хлориди, различни от тези в морска вода

Наблюдава се, когато бетон, съдържащ армировка или други бетонирани метални части, е в контакт с вода, съдържаща хлориди, включително противозамръзващи соли от източници, различни от морска вода.

 • XD1 – умерена влажност: бетонни повърхности, изложени на намиращи се във въздуха хлориди.
 • XD2 – под вода, рядко сух: плувни басейни; бетон, подложен на промишлени води, съдържащи хлориди.
 • XD3 – циклично намокряне и изсушаване: части на мостове, изложени на въздействие на соли, съдържащи хлориди; пътни настилки, настилки за паркинги.

 

 1. Корозия, предизвикана от морска вода

Наблюдава се, когато бетон, съдържащ армировка или други забетонирани метални части, е в контакт с хлориди от морска вода или аерозоли от морска вода.

 • XS1 – въздействие на аерозоли без контакт с морска вода: конструкции близо или на морския бряг.
 • XS2 – постоянно под вода: части от морски конструкции.
 • XS3 – зони на приливи и отливи, зони в контакт с морска вода: части от морски конструкции.

 

 1. Въздействие от замразяване или размразяване, с или без размразяващи вещества

Когато бетонът е влажен и е изложен на периодични замразявания или  размразявания:

 • XF1 – умерено водонасищане без размразяващо вещество: вертикални бетонови повърхности, изложени на дъжд и замразяване.
 • XF2 – умерено водонасищане с размразяващо вещество: вертикални бетонови повърхности на пътни конструкции, изложени на замразяване и аерозоли с размразяващи вещества.
 • XF3 – силно водонасищане без размразяващо вещество: хоризонтални бетонови повърхности, изложени на дъжд и замразяване.
 • XF4 – силно водонасищане, с или без размразяващо вещество: настилки на пътища и мостове, подложени на действието на размразяващи вещества; бетонни повърхности, подложени директно на аерозоли, съдържащи размразяващи вещества и замразяване, зона на плискане на морска вода в морски конструкции, подложени на замразяване. 

 

 1. Химично агресивна среда
 • XA1 – химично слабо агресивна околна среда;
 • XA2 – химично умерено агресивна околна среда;
 • XA3 – химично силно агресивна околна среда.

 

*Забележка: Необходимо е специално изследване на съответното въздействие в следните случаи: други агресивни материали, химически замърсени почва или вода, вода с висока скорост в комбинация с химикали.

Ако имате въпроси при избора на точния клас бетон, ние сме на ваше разположение на тел:    + 359 885 25 00 20

Filters Sort results
Reset Apply
Продукт
Цена
Количество
Добави в количката
158.40 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
160.80 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
162.00 лв.
Max:
Min: 0.5
Step: 0.5
1 2